Vrijheid?

5 Mei staat voor bevrijdingsdag. De dag dat wij bevrijd werden van het fascisme dat over ons lag onder Nazi Duitsland. Vandaag vieren we wederom het terug krijgen van die vrijheid.

Juist vandaag en heden ten dage is vrijheid een begrip dat je niet eenvoudig mag opvatten. Vrijheid ligt verder dan ooit. Als mensen als Wilders 24/7 beveiliging moeten hebben omdat hun opvattingen niet stroken met die van een ander. Als iemand die zijn straf uitgezeten heeft moet vrezen voor zijn leven. Als je op straat uit moet kijken wie je vermanend toespreekt omdat je niet zeker weet of hij of zij je niet dood slaat.

Waar kinderen en burgers in Syrië dagelijks sterven omdat ze het zat zijn zonder vrijheid te leven. Oekraïne waar landen vechten om grond over de hoofden van anderen.

Maar ook dichterbij. Kinderen die mishandeld worden thuis. Vrouwen en mannen die in de economische tang zitten omdat ze gewoon pech hebben gehad.
Ouders die niet in staat zijn het woord vrijheid toe te passen op hun kinderen. Niet eens met wat ze doen of welke fouten ze maken en daarom maar besluiten voorwaarden te stellen aan ouder kind liefde.

5 Mei, dag van de vrijheid.. Een vrijheid

die vele van ons voor gewoon achten maar alles behalve gewoon is en nog zeker niet bereikt is.

Kijk nog eens om je heen en besluit het woord vrijheid niet alleen te scanderen maar vooral toe te passen.

Iedereen heeft het recht op vrijheid!

image

One thought on “Vrijheid?

Reacties zijn tof.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.